KARRIÄR HOS MODERN EKONOMI

Se lediga tjänster

Bli en av oss!

Vill du arbeta med redovisning i en innovativ, prestigelös och utvecklande miljö? Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster. Förutom auktoriserade redovisningskonsulter finns hos oss diplomerade företagskonsulter, företagsekonomer, jurister, affärsutvecklare, lönekonsulter och HR-konsult. Via våra kontorschefer, VD, ledningsgrupp och runt 130 medarbetare har du alltid tillgång till stöd och utbildningar i de frågor du vill utvecklas vidare inom.

Tror du att du är rätt för oss och vi för dig? Se våra lediga tjänster nedan!

Välkommen med din ansökan!

0

Medarbetare

0

Kontor


Lediga tjänster

Sundbyberg

Möt våra medarbetare – Vår nyckel till framgång

Rolf Karlén

Senior Consultant

Camilla Ekehov

Redovisningskonsult

Lär känna vår nya HR-chef Frida Lindblom 
Frida Lindblom är ny HR-chef på Modern Ekonomi. Nu åker hon runt till våra kontor för att lära känna organisationen och träffa samtliga medarbetare.

För att lära känna Frida lite bättre satte vi oss ned och pratade om hur hon hamnade på Modern Ekonomi, vad hon vill förändra och varför chefer, ledarskap, medarbetare, och engagemang är så viktigt.

Va

d har du för bakgrund?Jag är utbildad jurist och har även pluggat journalistik. Min arbetslivserfarenhet har jag huvudsakligen fått från järnvägsbranschen, hos nystartade operatörer där entreprenörskap genomsyrat organisationen och det verkligen har varit nödvändigt för företagets fortsatta existens att kunna tänka i nya banor och hitta smartare, mer kundanpassade lösningar. Hur jag hamnade inom HR är svårare att svara på men det började med min första anställning efter studierna där jag kom i kontakt med arbetsrätt och kollektivavtal, så det var nog det som väckte mitt intresse för HR och sedan vad jag fast...

Hur hamnade du på Modern Ek

onomi?Jag hade lämnat järnvägsbranschen, varit nordisk HR-chef i två stora internationella organisationer och insåg att jag saknade att arbeta i en organisation med det där entreprenöriella drivet som jag hade upplevt i mindre företag. När den här möjligheten hos Modern Ekonomi dök upp var det huvudsakligen tre saker som jag föll för: att jobba som HR-chef och bygga upp en HR-funktion; att jobbet skulle innebära resor till de olika kontoren; att utveckla HR-affären. Sistnämnda blir ju en intressant och utvecklade twist på arbetet med HR.

Vilka typer av HR-tjänster tänker du på då?


Detta är fortfarande på planeringsstadiet, men jag tror att vi kommer se en ökad efterfrågan på HR-tjänster framöver, inledningsvis mest från våra befintliga kunder som vi levererar lönetjänster till. Det kan röra sig om exempelvis anställningsavtal, personalhandböcker, konsultation vid omorganisation och liknande men på sikt ska vi även kunna erbjuda mer strategisk rådgivning inom HR.

Vad kommer du att fokusera på internt hos Moder

n Ekonomi?Det finns ju flera olika framgångsfaktorer som jag tycker är viktiga. Innovation, entreprenörskap, ett positivt mindset och employer branding. Att skapa ett starkt varumärke både som arbetsgivare och som företag är särskilt viktigt. Här kommer ju arbete med värderingar och företagskultur in i bilden...

Hur kommer du att arbeta med värderingarna och

kulturen på Modern Ekonomi?Hittills har jag fått ett väldigt bra intryck av Modern Ekonomi på alla sätt. Vi har fantastiska medarbetare! Det är en härligt familjär och välkomnande atmosfär och oss och kompetensen hos våra medarbetare är hög och under ständig utveckling – det är viktigt att våra medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning för att vara uppdaterade med det senaste och kunna leverera hög kvalitet till våra kunder! Men arbetet med värderingar, kultur och hur vi beter oss är ju ett ständigt pågående projekt. Jag tycker att det är viktigt att tydliggöra i hela organisationen vad företagets värderingar innebär i det dagliga arbetet, så att det inte stannar vid vackra ord utan faktiskt genomsyrar allt som görs. I praktiken innebär ju detta förstås också att ledning och chefer behöver vara engagerade och synliga ute i verksamheten som de kulturbärare de är. För egen del har jag tänkt ha enskilda möten med alla våra 130 medarbetare under mina inledande månader på Modern Ekonomi, som ett led i att bättre lära känna organisationen.

130 enskilda möten, det låter ambitiöst?


Ja, det är en ambitiös idé och det kommer att ta mycket tid. Men jag är övertygad om att det är värt det och mer därtill. Hittills tycker jag att det går bra och jag har bara fått positiva kommentarer. Det finns ju flera aspekter på detta, bland annat är det viktigt för varje medarbetare att bli sedd och jag vill ha en chans att lära känna alla åtminstone lite grann.

Har du något tips på framgångsrecept för företag ur ett HR-perspektiv?


En arbetsgivare som ser sina medarbetare, litar på att jobbet blir gjort och som ger frihet under ansvar på riktigt är viktigt. Och för att det ska fungera i praktiken krävs modiga chefer, tydlig ledning, engagerade medarbetare och bra kommunikation. 

Följ oss!